Hypotheekvormen

Lineaire hypotheek

Met een lineaire hypotheek los je elke maand een vast bedrag af waardoor je hypotheeklening elke maand lager wordt en je daardoor ook elke maand minder rente betaalt.

Over de gehele looptijd betaal je in vergelijking met andere vormen de minste rente. Een nadeel is echter dat de beginlasten vaak fors hoger zijn.

Kenmerken van een lineaire hypotheek;

 • aan het einde van de duur van de hypotheek is je lening volledig afgelost.
 • aan het begin heb je hogere lasten

Annuïteitenhypotheek

Met een annuïteitenhypotheek los je elke maand af en betaal je rente. Kenmerkend voor de annuïteitenhypotheek is dat je in het begin veel rente betaalt en minder aflost op je hypotheek. Aan het einde van de looptijd is dat juist andersom. Door de aflossing neemt de hypotheekschuld af en betaal je steeds minder rente. Dat betekent dat je netto woonlasten langzaam toenemen omdat je alleen fiscale aftrek geniet over een lagere rente die je betaalt.

Kenmerken van een annuïteitenhypotheek;

 • de bruto woonlasten zijn elke maand hetzelfde en dat geeft je een stuk zekerheid
 • aan het einde van de duur van de hypotheek is je lening volledig afgelost.

Mixhypotheek

Het kan aantrekkelijk zijn om de voordelen van de annuïteitenlening te combineren met de voordelen van een lineaire lening. Je hebt dan een mix van twee hypotheekdelen binnen één hypotheek.

De onderstaande vormen zijn alleen nog mogelijk als je oude rechten had via een vorige hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrij hypotheek is een lening waarbij je alleen rente betaalt en niets aflost op het hypotheekbedrag zelf. Dit betekent dat de maandlasten relatief laag zijn.

Je maakt bij deze hypotheek maximaal gebruik van uw fiscale aftrekbaarheid.

Let wel op dat je maximaal 30 jaar renteaftrek heeft.

Kenmerken van een aflossingsvrije hypotheek;

 • de maandlasten bij een aflossingsvrije hypotheek zijn relatief laag
 • je betaalt alleen hypotheekrente
 • je bouwt geen vermogen op
 • je bepaalt zelf hoe je aan de einddatum je hypotheek wilt aflossen (Dit kan door zelf te sparen of door de verkoop van je woning)
 • je mag tijdens de looptijd een bepaald percentage van de hoofdsom aflossen.

Spaarhypotheek

Met een spaarhypotheek los je tijdens de looptijd niet af.

Je hebt naast de maandelijks rentekosten de kosten van een premie voor de spaarverzekering.

De premie is verdeeld in twee componenten.

Deel een is het opbouwen van een vermogen om de hypotheek op de einddatum af te lossen.

Deel twee geeft je de zekerheid dat als je overlijdt voor de einddatum, de lening direct  wordt afgelost.

Kenmerken van een spaarhypotheek;

 • de spaarhypotheek biedt veel zekerheid en aan het einde van de looptijd heb je voldoende kapitaal opgebouwd voor de aflossing van de hypotheek
 • bij de spaarhypotheek is je belastingvoordeel maximaal, omdat je tijdens de looptijd niets aflost en daardoor over de gehele rente een volledige fiscale aftrek hebt – omdat de spaarverzekering gekoppeld is aan de spaarhypotheek zal je bij een eventuele overgang naar een andere bank een nieuwe verzekering dienen af te sluiten.

Bankspaarhypotheek

Kies je voor een bankspaarhypotheek dan los je tijdens de looptijd niets af. Je bouwt met sparen of beleggen vermogen op. Dit gebeurt met een spaarrekening of beleggingsrekening. Op de einddatum los je de hypotheek af met het vermogen dat is opgebouwd.

Kenmerken van een bankspaarhypotheek;

 • een bankspaarhypotheek biedt maximale zekerheid
 • met de bankspaarhypotheek kan je sparen tegen een vaste rente, die gelijk is aan de hypotheekrente die je betaalt
 • aan het einde van de looptijd weet je zeker dat je voldoende kapitaal hebt opgebouwd voor de aflossing van de hypotheek
 • Je belastingvoordeel is maximaal, omdat je tijdens de looptijd niets aflost en dus maandelijks over de gehele rente een volledige fiscale aftrek hebt.
 • er is geen extra dekking bij overlijden. Je moet dus nog een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Levenhypotheek

De levenhypotheek is gekoppeld aan een levensverzekering. Je lost tussentijds niets af, maar je spaart een bedrag in de levensverzekering. Aan het eind van de looptijd wordt de hypotheek met het gespaarde bedrag afgelost.

Kenmerken van een levenhypotheek;

 • je belastingvoordeel is maximaal omdat je tijdens de looptijd niets op je hypotheek aflost
 • het bedrag dat je spaart kan lager of hoger uitvallen, dit hangt onder meer af van het rendement op beleggingen of de winst die de verzekeringsmaatschappij maakt
 • de kans bestaat dat aan het einde van de looptijd de hypotheek niet volledig wordt afgelost.

Beleggingshypotheek

Met een beleggingshypotheek bouw je vermogen op via een beleggingsrekening. Pas aan het einde van de looptijd los je de hypotheek af met wat je hebt opgebouwd met beleggen in aandelen of obligaties die je hebt gekozen.

Kenmerken van een beleggingshypotheek;

 • de beleggingshypotheek biedt de ruimste mogelijkheid om een maximaal rendement op te bouwen
 • je hebt een maximale fiscale aftrek
 • Er is echter een belangrijke keerzijde. Beleggen is niet zonder risico. Het rendement kan tegenvallen en er is geen garantie dat je aan het einde van de looptijd je lening kan aflossen.